RSS Subscription

Archive for the 'Social' Category

Woman sells nasi lemak from car boot while caring for three kids

PETALING JAYA: A woman has been eking out a living by selling nasi lemak out of her car boot while caring for three children at the same time.

Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat bagi Isu Pembinaan Rumah Untuk Mangsa-mangsa Banjir Di Kelantan

This answer tells us that the federal government has only built 436 houses for the Kelantan flood victims so far, 1,391 households are still waiting for houses… —————————————————————————– NO. SOALAN : 64 TARIKH : 23 MAC 2016 ( RABU ) YB Puan Teresa Kok Suh Sim [ Seputeh ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan rumah […]

Call on the government to suspend this year’s PLKN and abolish all future programmes as well as immediately reinstate overseas scholarship for the 744 bursary recipients

It was reported in today’s Sin Chew Daily that the deputy Defence Minister Datuk Mohd Johari Baharom had said that the PLKN 2.0 (National Service Training Programme) which was suspended for one year and had resumed this year would only tentatively be conducted for one year only. He said that the National service Training Council […]

Ucapan Parlimen berkenaan Penggalakkan Restoran dan Hotel dan Syarikat Pengeluaran Makanan Untuk Menderma Makanan Kepada Gelandangan

Kerajaan Harus Menggalakkan Restoran dan Hotel dan Syarikat Pengeluaran Makanan Untuk Menderma Makanan Kepada Gelandangan ——————————————————————————————– Datuk yang diPertua, ekonomi Malaysia kini semakin merosot dan kos hidup semakin tinggi. Keadaan ini adalah amat membebankan golongan bawahan. Saya difahamkan terdapat ramai orang miskin malah tidak mampu membeli makanan yang cukup, termasuk pelajar yang di universiti dan […]

Ucapan Parlimen berkenaan Pelaksanaan Visa Percuma bagi Pelancong Negara China

“Cakap tak serupa bikin” Dalam Pelaksanaan Visa Percuma bagi Pelancong Negara China ————————————————————————————– Datuk yang diPertua, Menteri Pelancongan dan Perdana Menteri telah beberapa kali mengumumkan perlaksanaan Pengecualian Visa dan/atau “Visa Free” diberi kepada pelancong dari Negara Republik Rakyat China ke Malaysia, tetapi keputusan ini tidak ditunaikan dan ditunda beberapa kali.

Ucapan Parlimen berkenaan Biasiswa Kepada 744 Pelajar Cemerlang SPM 2015

Kerajaan Harus Menunaikan Janji Untuk Memberi Biasiswa Kepada 744 Pelajar Cemerlang SPM 2015 ——————————————————————————— “Kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang pada katanya”. Janji tetap janji, apatah lagi perjanjian tersebut dibuat oleh pihak kerajaan. Selepas pengumuman SPM 2013, 744 orang pelajar yang mendapat keputusan SPM yang cemerlang telah diberi busari untuk menuntut program pre-U di dalam […]

Pemberitahuan pertanyaan Dewan Rakyat bagi isu pembatalan 700 biasiswa

SOALAN No 44 Tarikh : 16 Mac 2016 Soalan : YB Teresa Kok Suh Sim [ Seputeh] PERDANA MENTERI menyatakan anggaran jumlah kos yang dijimatkan bila Kerajaan membatalkan 700 biasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke luar Negara. Nyatakan jumlah pelajar yang belajar di luar Negara di bawah tanggungan Kerajaan dan kos yang terlibat.

Pemberitahuan pertanyaan Dewan Rakyat bagi isu kemasukan 1.5 juta pekerja Bangladesh

TARIKH : 10 MAC 2016 : Puan Teresa Kok Suh Sim [Seputeh] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan daripada jumlah 1.5 juta pekerja Bangladesh yang akan dibawa masuk ke Malaysia, berapakah jumlah majikan yang memerlukan mereka, di sector-sektor manakah mereke akan ditempatkan, dan di negeri manakah mereka akan bekerja.

Next »