RSS Subscription

Archive for the 'Parliament' Category

The KL residents have suffered the way KL City being run under Ku Nan and DBKL since he became Minister of FT in 2013. :-(( ********************************************************************** ******* PARLIAMENT Federal Territories Minister Tengku Adnan Tengku Mansor has threatened to sue Teresa Kok (DAP-Seputeh) for calling him a “minister for developers”.

No. Soalan : 32 Tarikh : 22 Mac 2017 YB PUAN TERESA KOK SUH SIM [ Seputeh ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilakah Kementerian akan menghendaki semua hospital swasta memberi bil yang menyenaraikan item yang terperinci (itemized billing) kepada pesakit. Apakah Kementerian akan mengadakan kawalan ke atas kos perubatan hospital swasta. Tuan Yang di-Pertua,

TARIKH : 21.3.2017 SOALAN : Puan Teresa Kok Suh Sim [ Seputeh ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah perkembangan terkini terhadap sekolah terbengkalai, iaitu Sekolah Kebangsaan Danau Perdana di Kuala Lumpur. Apakah Kementerian mempunyai rancangan untuk jual tanah sekolah ini kepada pihak swasta. JAWAPAN Tuan Yang di-Pertua,

Tarikh : 20.03.2017 Nombor Soalan : 39 Y.B. Puan Teresa Kok Suh Sim [ SEPUTEH ] minta Menteri Kewangan menyatakan apakah Kementerian akan mengumumkan formula untuk mengira harga petrol secara bulanan. Kalau tidak, kenapa. Jawapan : Tuam Yang Dipertua,

Jawapan Parlimen Berkenaan Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang

TARIKH : 13 MAC 2017 SOALAN : YB Puan Teresa Kok Suh Sim [ Seputeh ] minta PERDANA MENTERI menyatakan rasional Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang yang mengurangkan bilangan maksimum percubaan untuk Peperiksaan Sijil Amalan Guaman (Certificate of Legal Practice) daripada 8 kali percubaan kepada 4 kali percubaan bagi graduan kursus undang-undang yang perlu menduduki peperiksaan […]

Ucapan Teresa Kok, Ahli Parlimen Seputeh Pada 14 Mac 2017 Dalam Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda YDP Agong

Skim Mesra Usia Emas (SMUE) ========================== Saya merasa kesal atas tuduhan palsu yang dibuat oleh YB Kuala Selangor dan juga sosial media BN termasuk laman web BNBBC berkenaan dengan SMUE di bawah YAWAS. Saya juga rasa hairan Jamal Yunus pemimpin Baju Merah yang merosakkan keharmonian masyarakat sekarang telah menjadi Guru dan konsultan kepada YB Kuala […]

Deputy minister’s son, seven others to be charged over Parliament riot

KUALA LUMPUR, Feb 2—The son of Deputy Agriculture and Agro-Based Industries Minister Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman and seven others will be charged tomorrow over an altercation within the Parliament compound last year. According to the Star Online portal, Kuala Lumpur police chief, Datuk Amar Singh confirmed that the five men and three women will […]

Jawapan Parlimen Berkenaan status Taman Bukit Kiara

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT Y.B Puan Teresa Kok Suh Sim [Seputeh] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan:- (a) kos yang telah dibayar untuk Penambahbaikan Taman Bukit Kiara di Kuala Lumpur dan perutusan penambahbaikan yang telah siap; dan (b) sebab Bukit Kiara diambil-alih oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dari DBKL. JAWAPAN:- Tuan […]

Next »