RSS Subscription

Archive for the 'investment' Category

Ucapan Perbahasan Bajet 2016 – Bahagian Ketiga

Bahagian Ketiga Ucapan Perbahasan Bajet 2016 saya adalah berkenaan Mara Inc membeli Dudley House dengan harga yang melebihi harga pasaran & dasar baru DBKL yang mengurangkan tempat letak kereta di bangunan komersial baru: Apakah Siasatan Ke Atas Pembelian Dudley House Oleh MARA Inc di Melbourne? ================================================= Pada waktu bila skandal 1MDB dibincang dengan hangatnya di […]

By Debra Chong The Malaysian Insider Apr 17, 2013 The DAP put the integrity of five Selangor Barisan Nasional (BN) election candidates under the microscope today after it accused the men, including a deputy minister, of having “bought” their high-level academic qualifications. The opposition party’s election strategist Ong Kian Ming named interim deputy foreign minister […]

Selangor Mendahului Negeri-negeri Lain Dalam Pelaburan Perindustrian

PRESTASI PELABURAN NEGERI SELANGOR BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2012 Prestasi Pelaburan Bagi Tempoh 2008 sehingga 2012 Bagi tempoh Januari hingga Disember 2012, Negeri Selangor mencatatkan prestasi pelaburan yang amat cemerlang dimana, Selangor masih mendahului negeri-negeri lain dari segi bilangan projek yang diluluskan dan nilai pelaburan yang diterima. Bagi tempoh tahun 2008 sehingga 2012, Selangor […]

Selangor Mencapai Pelaburan Perindustrian Paling Tinggi di Seluruh Malaysia Daripada Januari – Oktober 2012

Kenyataan akhbar Teresa Kok, Exco Kerajaan Selangor merangkap Pengerusi Tetap Jawatankuasa Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian & Perdagangan Selangor Pada 13 Februari 2013 di Shah Alam   Bagi tempoh Januari hingga Oktober 2012, Negeri Selangor mencatatkan prestasi pelaburan yang cemerlang di mana Selangor mendahului mendahului negeri-negeri lain dari segi bilangan projek yang diluluskan dan nilai […]

Kenyataan akhbar oleh Teresa Kok, EXCO Kanan Kerajaan Negeri Selangor & Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan di Shah Alam pada 12hb Disember 2012.   Negeri Selangor masih mengekalkan momentum pelaburan yang cemerlang dengan mendahului Negeri lain dari segi jumlah nilai pelaburan yang diterima. Bagi tempoh Januari hingga September 2012, Selangor masih mengekalkan kedudukannya […]

Ucapan Penggulungan DUN YB Teresa Kok – Pertumbuhan Ekonomi di Selangor

Ahli-ahli Yang Berhormat Dewan Negeri Selangor, PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI   Negeri Selangor kekal dan terus menjadi penyumbang terbesar kepada KDNK Malaysia melebihi 20% Sumbangan yang besar berbanding negeri-negeri lain di Malaysia membuktikan status Negeri Maju yang dicapai Selangor sebelum ini akan diteruskan dengan prestasi ekonomi yang lebih baik untuk tahun 2012   Pertumbuhan KDNK bagi […]

Jawapan Lisan DUN Berkenaan Dengan Jumlah Pelaburan dan Peluang Pekerjaan Di Selangor Setakat Ogos 2012

PERTANYAAN-PERTANYAAN MULUT DARIPADA Y.B. TUAN NG SUEE LIM (SEKINCHAN)   TAJUK : PELABURAN NEGERI SELANGOR   Bertanya kepada Y.A.B. Dato’ Menteri Besar :   a)    Sila kemukakan jumlah pelaburan yang diperolehi oleh Negeri Selangor sehingga bulan September 2012 mengikut pecahan daerah?   b)    Sila nyatakan bagaimanakah prestasi Negeri Selangor dalam memperolehi pelaburan tempatan dan luar […]

Jawapan Lisan DUN Berkenaan Dengan Prestasi Pelaburan Di Selangor Setakat Ogos 2012

Pada 19 Nov 2012, Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan Negeri Selangor iaitu satu jawatankuasa tetap yang dipegang oleh saya di Negeri Selangor telah ditanya berkenaan dengan pretasi pelaburan & masalah yang dihadapi oleh Palabur di Negeri Selangor. Jawapan saya adalah berikutnya:- PERTANYAAN-PERTANYAAN MULUT DARIPADA Y.B. DATO’ SRI SUBAHAN BIN KAMAL (TAMAN TEMPLER)   TAJUK […]

Next »