RSS Subscription

Archive for the 'Industry and trade' Category

PRESTASI PELABURAN NEGERI SELANGOR BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2012 Prestasi Pelaburan Bagi Tempoh 2008 sehingga 2012 Bagi tempoh Januari hingga Disember 2012, Negeri Selangor mencatatkan prestasi pelaburan yang amat cemerlang dimana, Selangor masih mendahului negeri-negeri lain dari segi bilangan projek yang diluluskan dan nilai pelaburan yang diterima. Bagi tempoh tahun 2008 sehingga 2012, Selangor […]

Kenyataan akhbar Teresa Kok, Exco Kerajaan Selangor merangkap Pengerusi Tetap Jawatankuasa Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian & Perdagangan Selangor Pada 13 Februari 2013 di Shah Alam   Bagi tempoh Januari hingga Oktober 2012, Negeri Selangor mencatatkan prestasi pelaburan yang cemerlang di mana Selangor mendahului mendahului negeri-negeri lain dari segi bilangan projek yang diluluskan dan nilai […]

Kenyataan akhbar oleh Teresa Kok, EXCO Kanan Kerajaan Negeri Selangor & Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan di Shah Alam pada 12hb Disember 2012.   Negeri Selangor masih mengekalkan momentum pelaburan yang cemerlang dengan mendahului Negeri lain dari segi jumlah nilai pelaburan yang diterima. Bagi tempoh Januari hingga September 2012, Selangor masih mengekalkan kedudukannya […]

Green technology is a raising trend and the future of the world. Its rapid growth in every aspect of humanity and the industry has created enormous business opportunities in every part of the world. In view to this, it’s essential to explore more business opportunities among the Malaysian, to jump on the bandwagon of green […]

Ahli-ahli Yang Berhormat Dewan Negeri Selangor, PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI   Negeri Selangor kekal dan terus menjadi penyumbang terbesar kepada KDNK Malaysia melebihi 20% Sumbangan yang besar berbanding negeri-negeri lain di Malaysia membuktikan status Negeri Maju yang dicapai Selangor sebelum ini akan diteruskan dengan prestasi ekonomi yang lebih baik untuk tahun 2012   Pertumbuhan KDNK bagi […]

PERTANYAAN-PERTANYAAN MULUT DARIPADA Y.B. TUAN NG SUEE LIM (SEKINCHAN)   TAJUK : PELABURAN NEGERI SELANGOR   Bertanya kepada Y.A.B. Dato’ Menteri Besar :   a)    Sila kemukakan jumlah pelaburan yang diperolehi oleh Negeri Selangor sehingga bulan September 2012 mengikut pecahan daerah?   b)    Sila nyatakan bagaimanakah prestasi Negeri Selangor dalam memperolehi pelaburan tempatan dan luar […]

Me, Ms. Cindy Tan speaker 1 (second from right, standing), Ms. Helen Seibt speaker 2, Mdm. June Liao (fifth from right, standing),  Mdm. Ng Geok Chee the president of KLSCAH Women Section (sixth from left, standing), Ms. Milly Lee speaker 4 (fifth from left, standing) & Ms. Lim Wee Nee speaker 5 (fourth from left, […]

Next »